Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.

Oferty pracy i praktyk

Kancelaria Komornika Sądowego poszukuje studentów prawa w celu  odbycia praktyk zawodowych (z możliwością zatrudnienia) w niepełnym wymiarze czasu pracy. Istotną cechą kandydata powinna być samodzielność a także sumienność. Aplikacje proszę przesyłać na adres warszawa.pietrzyk@komornik.pl

Kancelaria Komornika Sądowego poszukuje także PRACOWNIKA BIUROWEGO KANCELARII – do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należeć min: obsługa administracyjna kancelarii , nadzór nad prawidłowym obiegiem poczty przychodzącej i wychodzącej, ewidencjonowanie i dystrybucję korespondencji a także archiwizowanie dokumentacji.  Aplikacje proszę przesyłać na adres warszawa.pietrzyk@komornik.pl

 
Krzysztof Pietrzyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.