Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.

Licytacje

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2017 o godz. 12:00 w lokalu dłużnika pod adresem: ul.Werbeny 66, 04-983 Warszawa, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

 

 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Telewizor LG37LF66 z podstawką, czarny, używany, + pilot 1 550,00 zł 412,50 zł
2 BMW 118D, rok prod. 2006, kolor:Niebieski/ czarny, el. szyby, lusterka, klimatyzacja, nr rej. WN77770, VIN WBAUG31020P057821 1 24 000,00 zł 18 000,00 zł
3 HONDA CIVIC 1.4, rok prod. 2004r. kolor czerwony, uszkodzony przedni zderzak oraz sk. biegów, nr rej. WN50950 VIN SHHEP13504U207170 (udział w wysokości 50%) 1 13 000,00 zł 9 750,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 Więcej informacji pod nr  (22) 101-26-99 KM 7998/15

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2017 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 105, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul.Kinowa 25/102, 04-030 Warszawa wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Waszyngtona pod numerem 102 (adres spółdzielni: ul.Kinowa 19, 04-030 Warszawa). Opis nieruchomości: lokal usytuowany jest na IV kondygnacji budynku wielorodzinnego, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni 48,00 m 2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 1,67 m2. Suma oszacowania wynosi 309 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231 975,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Więcej informacji pod nr  (22) 101-26-99 KM 361/17

UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny

 
Krzysztof Pietrzyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.