Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.

Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA6M/00095357/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 222, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości, położonej przy Dwóch Mieczy 20A, 04-491 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00095357/8. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji ułamkowa część nieruchomości (1/4), niewydzielona części nieruchomości gruntowej o powierzchni 594m2, działka gruntu numer ewidencyjny 84, obręb 3-00-50 Warszawa Rembertów – zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 83m2. Suma oszacowania wynosi 85 266,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 949,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 526,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Informacja tel. (22) 101-26-99 Km 6487/16.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2018 o godz. 10:00 pod adresem: ul. Aleja Krakowska 67c, 05-552 Jabłonowo, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 Biurko dwuczęściowe (kształ litery L), kol. brąz,nogi czarno/metalowe w kol.chrom 1 100,00 zł 50,00 zł
2 Fotel Prestige, skórzany, obrotowy, w kol. kremowym, stopa – chrom 1 80,00 zł 40,00 zł
3 Drukarka Xerox Workcentre 5020, używana, sprawna 1 1 000,00 zł 500,00 zł
4 Zmywarka Bosch Silence Plus SPS 53E08EUI23 1 200,00 zł 100,00 zł
5 Kuchenka Mikrofalowa Siemens HF25G5R2, 900 W, FD9110 D25292, sprawna 1 300,00 zł 150,00 zł
6 Lodówka Electrolux 228L, ERN23510, B235276, zabudowana, sprawna 1 200,00 zł 100,00 zł
7 Lodówka Electrolux 152 L, ERN16510, 880CCSD 1 200,00 zł 100,00 zł
8 Ekspres Philips Saeco Xsmal, czarny, sprawny 1 250,00 zł 125,00 zł
9 Drukarka EPSON STYLUS Office B1100, kremowo/szara, sprawna 1 400,00 zł 200,00 zł
10 Biurko, kolor blatu-jasny brąz, nogi szare błyszczące 2 300,00 zł 150,00 zł
11 Kontener podbiurkowy, jasny brąz, drzwi przesuwne, długość ok 3m 1 300,00 zł 150,00 zł
12 Monitor LCD BENQ GL2460-B GL 2460, czarny 1 50,00 zł 25,00 zł
13 Monitor Lenovo VN 366127, RA24, HLCDAU 1 50,00 zł 25,00 zł
14 Monitor Samsung 2443BW, LS24MYKABC/EDC czarny 1 50,00 zł 25,00 zł
15 Monitor IIyama Prolite E2407HDSD, czarny 1 50,00 zł 25,00 zł
16 Monitor Lenovo VN 366127, RA24 HLCDAU 1 50,00 zł 25,00 zł
17 Monitor IIyama Prolite E2407HDSD, czarny 1 50,00 zł 25,00 zł
18 Monitor LCD BENQ GL2460-B, ETG3D08453SLO 1 50,00 zł 25,00 zł
19 Komputer stacjonarny DELL PRECISION T1500 JH2505J, srebrno/czarny 1 50,00 zł 25,00 zł
20 Komputer stacjonarny Lenovo Thinkcentre 1S10AS007MPBPBo1Q5LK, z uchwytem 1 50,00 zł 25,00 zł
21 Komputer stacjonarny Elite AMD Phenom II Cooler Master, czarny 1 50,00 zł 25,00 zł
22 Fotel Quatro, kremowy z czarnymi przeszyciami, stopa okrągła chrom 2 80,00 zł 40,00 zł
23 Szafka wysoka, szr. 40cm, z pięcioma półkami 1 50,00 zł 25,00 zł
24 Serwer DELL Power Edge T130 FB46KFZ, czarny, sprawny 1 900,00 zł 450,00 zł
25 Serwer Power Walker GmbH. S/N 1607301363 moc: VI 1500, LCD/FR 1 200,00 zł 100,00 zł
26 Serwer HP ProLiant ML150G6 P/N 486244-001 1 600,00 zł 300,00 zł
27 Urządzenie wielofunkcyjne HP Advantage2545 kolor czarny 1 20,00 zł 10,00 zł
28 Urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart C3180, kolor biały 1 20,00 zł 10,00 zł
29 Urządzenie wielofunkcyjne Philips MAGIC 5ECO, kol. czarny 1 50,00 zł 25,00 zł
30 Stolik biurowy szklany, mały, okrągły, noga-chrom, z uchwytem na gazety 1 50,00 zł 25,00 zł
31 Maszt Polimerowy w wersji Superwindtracker wysokość 10 m 6 300,00 zł 150,00 zł
32 Brama przemysłowa Hormann 3800×3500 + napęd + prowadnice (Nowa) 1 8 000,00 zł 4 000,00 zł
33 Fotel obrotowy, kolor zielony, stopa okrągła w kolorze – chrom 6 80,00 zł 40,00 zł
34 Gres Arkesia grafit Rekt. Struktura 59.8×59.8, G.1 (paczka) 43 50,00 zł 25,00 zł
35 Gres Doblo Rekt. Mat. 29,8×59,8, G.1 (paczka) 11 50,00 zł 25,00 zł
36 Gładź wapienna AT307 ALPOL (worek 20kg) 23 15,00 zł 7,50 zł
37 Stół konferencyjny trzyczęściowy, kolor brąz 1 1 500,00 zł 750,00 zł
38 Krzesło konferencyjne, kol. kremowy skóropodobne, nogi w kol.chrom 12 100,00 zł 50,00 zł
39 Urządzenie wielofunkcyjne KONICA MINOLTA BIZHUB 223, A0ED943600 1 2 500,00 zł 1 250,00 zł
40 Sejf z zamkiem elektronicznym, duży 1 1 500,00 zł 750,00 zł

 *) cena za sztukę
**) kwota brutto – zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Stosownie do treści art. 867 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy zlotych § 2 rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie, § 3 jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Art. 867 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Art. art. 867 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.  Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Informacja tel. (22) 101-26-99 Km 1823/17

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 nr KW WA6M/00454972/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2018 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 219, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Al.Stanów Zjednoczonych 20B/19, 03-964 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00454972/0. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny (spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu) składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Do nieruchomości przynależy piwnica nr 19 o pow. 1,6 m2. Łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 57,88m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 5788/2043229. Suma oszacowania wynosi 332 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249 375,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Informacja tel. (22) 101-26-99 Km 318/16.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 
Krzysztof Pietrzyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Kancelaria Komornicza w Warszawie.